Obowiązki właściciela posesji w zakresie odśnieżania dachów i traktów pieszych

Wedle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicieli powinni dbać o odśnieżanie swojej nieruchomości. Należy zwrócić również uwagę na to, że obowiązkiem właściciela posesji jest również odśnieżanie wykraczające poza teren jego nieruchomości. Utrzymanie czystości chodnika określa uprzątnięcie błota, śniegu i lodu. Za chodnik przy posesji określa się wydzieloną część służącą do ruchu pieszych, znajdującą się bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciela nie obowiązuje sprzątanie chodnika tam, gdzie dopuszczony jest płatny postój i parkowanie aut.
Ustawa określa także, kto jest zobowiązany za czystość. Jeśli posesja ma współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i jednostki organizacyjne – oni także podlegają pod obowiązek utrzymywania porządku. Zwróćmy uwagę na to, że powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich sposobu użytkowania. Nieistotne jest, czy działka jest zabudowana czy nie, czy też nieruchomość na posesji jest budynkiem mieszkalnym, czy innym.

Największy problem sprawia właścicielom określenie terenu, który obowiązuje ich jako miejsce utrzymania porządku poza posesją. Chodnik – według ustawy – to część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszych, która położona jest bezpośrednio przy granicy posesji. Jeśli do posesji przylega tylko droga, a nie ma ona chodnika, wtedy właściciel nie jest zobowiązany do jej sprzątania. Przypadek wydeptanych ścieżek (prowadzących np. przez trawnik) nie przebiegających przez granicę nieruchomości wspólnej – również nie podlega obowiązkom sprzątania, ponieważ nie jest to wydzielona droga publiczna (chodnik).

Intensywne opady śniegu to nie tylko problem z utrzymaniem czystości chodników, ale również konieczność zadbania o odśnieżenie dachu. Zgodnie z prawem budowlanym, właściciel posesji jest zobowiązany nie tylko do usuwania nadmiaru śniegu z dachu, ale także sopli i nawisów lodowych. Nie oznacza to jednak, że po każdych opadach zarządca obiektu powinien odśnieżyć dach. Jego obowiązkiem jest kontrola i ocena grubości pokrywy zalegającego śniegu.

Na terenie Polski poszczególne rejony różnią się między sobą ilością opadów, dlatego kraj została podzielony na strefy klimatyczne. Dla każdej strefy ustalono normy uzależnione od średnich opadów śniegu. W zależności od strefy, dach powinien wytrzymać obciążenie od 70 do 110 kg śniegu na metr kwadratowy. Najwyższe normy obowiązują w regionach górskich. Pamiętajmy, że przy odśnieżaniu ma znaczenie nie tylko grubość, ale i ciężar pokrywy śnieżnej.

Praca przy odśnieżaniu dachu bywa bardzo niebezpieczna. Opady śniegu, silne wiatry i konieczność wykonywania pracy na otwartej przestrzeni na wysokościach – to wszystko sprawia, że wielu właścicieli wynajmuje specjalistyczne firmy zajmujące się odśnieżaniem dachów. W związku z dużym ryzykiem wypadku, lepiej nie decydować się na samodzielnie odśnieżanie dachu. Wykwalifikowana ekipa z pewnością będzie dla nas lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Często tego rodzaju prace wykonują alpiniści, którzy w ten sposób zbierają środki finansowe na kolejne wyprawy.

Comments are closed